Kontakt

Frycowa 177
33-335 Nawojowa

tel. 18 446 70 82
spfrycowa@nawojowa.pl
Facebook

O Święta Jadwigo Pani,
Bądź dla naszej szkoły wzorem,
Chroń przed niebezpieczeństwami,
My przychodzim dziś z pokłonem.
Brać Twa szkolna mała,
Na patronkę Cię wybrała,
Chcemy wielbić imię Twe,
Weź patronat w ręce Swe.
Opiekunką Tyś uczonych,
A my na Frycowej mali,
Swe niewinne, dobre serca,
U Twych stóp Pani oddali.