Historia szkoły we Frycowej

Istnienie swoje rozpoczęła szkoła we Frycowej, jako publiczna szkoła powszechna we wrześniu 1911 r. Założono ją jako eksponówkę publicznej szkoły powszechnej w Nawojowej. Nauka rozpoczęła się w wynajętym lokalu u gospodarza Wojciecha Siedlarza. Uczęszczały tam dzieci Frycowej i Rybnia. Szkoła była jednoklasówką o trzech oddziałach- klasach i taką pozostała aż do roku 1918. Rok szkolny 1949-1950 był bardzo uroczysty, gdyż nauka rozpoczęła się w budynku własnym, wybudowanym na folwarku. Szkoła otrzymała tam jeden ha ziemi ornej z parcelacji folwarku hr. Adama Stadnickiego. Budynek był wielokrotnie remontowany i nauka odbywała się w nim aż do roku 1997. 13 października 1997 r. wprowadzono młodzież do nowego obiektu, bez sali gimnastycznej, którą ukończono 1998 r., a 29 sierpnia dokonano uroczystego otwarcia i poświęcenia. W 2001r. nadano szkole imię Św. Jadwigi Królowej.