GRONO PEDAGOGICZNE

Godziny konsultacji
rodziców z nauczycielami
SP we Frycowej
w roku szkolnym 2021/2022

Nazwisko i imię nauczyciela

Dzień tygodnia

Godzina

mgr Bodziony Maria – dyrektor szkoły

środa

11.00 – 12.00

mgr Bogusz – Mirek Iwona

czwartek

9.40 – 10.25

mgr Borek Małgorzata

poniedziałek

10.35 – 11.20

mgr Chomoncik Anna

czwartek

8.50 – 9.35

mgr Chronowska Beata

poniedziałek

9.40 – 10.25

mgr Czernecki Paweł

poniedziałek

8.00 – 8.45

mgr Frączek Karolina

wtorek

11.40 – 12.20

mgr Kleszcz Ewelina

środa

9.00 – 9.30

mgr Konar Jadwiga

poniedziałek

7.00 – 7.45

mgr Kosała Łukasz

piątek

8.50 – 9.35

mgr Król Robert

czwartek

7.15 – 7.45

mgr Lelito Helena Bożena

środa

12.15 – 12.45

mgr Łukasik Katarzyna

czwartek

7.15 – 7.45

mgr Michalik Bernadeta

czwartek

8.00 – 8.45

mgr Mirek Krzysztof

piątek

9.40 – 10.25

mgr Nowak Wioletta

wtorek

9.40 – 10.25

ks. mgr Pikul Marcin

poniedziałek

7.15 – 7.45

mgr Pikul Monika

poniedziałek

13.55 – 14.20

mgr Zaczyk-Jasińska Elżbieta

piątek

7.15 – 7.45

mgr Zięcik Danuta

piątek

7.15 – 7.45