GRONO PEDAGOGICZNE

Godziny konsultacji
rodziców z nauczycielami
SP we Frycowej
w roku szkolnym 2022/2023

Nazwisko i imię nauczyciela

Dzień tygodnia

Godzina

mgr Bodziony Maria – dyrektor szkoły

środa

11.00 – 12.00

mgr Bogusz – Mirek Iwona

czwartek

14.00 – 14.45

mgr Borek Małgorzata

środa

7.00 – 8.00

mgr Chomoncik Anna

czwartek

10.25 – 11.25

mgr Chronowska Beata

wtorek

11.20 – 12.20

mgr Czernecki Paweł

poniedziałek

14.00 – 14.45

mgr Frączek Karolina

czwartek

14.00 – 15.00

mgr Kleszcz Ewelina

czwartek

10.05 – 10.35

mgr Konar Jadwiga

poniedziałek

7.00 – 8.00

mgr Kosała Łukasz

wtorek

7.00 – 8.00

mgr Król Robert

czwartek

7.15 – 7.45

mgr Kulpa Aneta czwartek 13.45 – 14.45

mgr Łukasik Katarzyna

czwartek

7.00 – 8.00

mgr Michalik Bernadeta

czwartek

9.35 – 10.35

mgr Mirek Krzysztof

piątek

9.35 – 10.35

s. mgr Nadolnik Krystyna środa 13.05 – 14.05

mgr Nowak Wioletta

poniedziałek

10.25 – 11.25

ks. mgr Pikul Marcin

czwartek

8.50 – 9.40

mgr Wiktor Kinga

piątek

8.00 – 8.45

mgr Zaczyk-Jasińska Elżbieta

 

 

mgr Zięcik Danuta    

mgr Kowalik Beata

środa

14.00 – 15.00