PLAN lEKCJI

Klasa IV
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 w - fizyczne j. polski matematyka muzyka plastyka
2 8:55- 9:40 w - fizyczne j. angielski religia matematyka religia
3 9:50-10:35 historia przyroda j. polski w - fizyczne j. polski
4 10:50-11:35 matematyka g - wychowawcza j. polski w - fizyczne przyroda
5 11:50-12:35   technika GD informatyka j. angielski
6 12:45-13:30   w.d.ż.r. II półr   j. angielski matematyka
7 13:35-14:20          
Klasa V A
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 historia geografia religia matematyka j. polski
2 8:55- 9:40 biologia j. polski informatyka muzyka plastyka
3 9:50-10:35 matematyka w - fizyczne j. angielski historia matematyka
4 10:50-11:35 j. angielski w - fizyczne matematyka j. polski technika
5 11:50-12:35 GD j. angielski w - fizyczne j. polski religia
6 12:45-13:30   w.d.ż.r. I półr w - fizyczne   g - wychowawcza
7 13:35-14:20          
Klasa VB
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 biologia j. angielski w - fizyczne w - fizyczne religia
2 8:55- 9:40 historia j. polski w - fizyczne w - fizyczne geografia
3 9:50-10:35 j. polski historia matematyka matematyka j. polski
4 10:50-11:35 j. polski technika j. polski informatyka plastyka
5 11:50-12:35 muzyka matematyka religia j. angielski matematyka
6 12:45-13:30 g. wychowawcza   w.d.ż.r. I półr GD j. angielski
7 13:35-14:20          
Klasa VI
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j. angielski w - fizyczne j. polski informatyka historia
2 8:55- 9:40 j. polski w - fizyczne j. polski j. angielski j. polski
3 9:50-10:35 biologia matematyka w - fizyczne religia g. wychowawcza
4 10:50-11:35 matematyka geografia w - fizyczne matematyka matematyka
5 11:50-12:35 religia historia j. angielski j. polski plastyka
6 12:45-13:30 muzyka   w.d.ż.r. II półr GD technika
7 13:35-14:20          
8 14:25-15.10          
Klasa VII
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j. polski fizyka historia historia j. polski
2 8:55- 9:40 fizyka geografia j. angielski religia matematyka
3 9:50-10:35 religia j. polski j. polski matematyka plastyka
4 10:50-11:35 biologia informatyka chemia j. angielski w - fizyczne
5 11:50-12:35 chemia matematyka biologia w - fizyczne w - fizyczne
6 12:45-13:30 matematyka j. angielski j. polski w - fizyczne geografia
7 13:35-14:20 muzyka j. niemiecki w.d.ż.r. II półr g. wychowawcza j. niemiecki
8 14:25-15.10   GD      
Klasa VIII
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 fizyka historia j. polski wos matematyka
2 8:55- 9:40 religia fizyka j. polski matematyka j. polski
3 9:50-10:35 w - fizyczne j. angielski chemia EDB j. niemiecki
4 10:50-11:35 w - fizyczne matematyka wos historia j. angielski
5 11:50-12:35 matematyka j. polski g - wychowawcza religia geografia
6 12:45-13:30 chemia j. niemiecki biologia j. polski w - fizyczne
7 13:35-14:20 informatyka I informatyka II w.d.ż.r. I półr j. angielski w - fizyczne
8 14:25-15.10 GD GD